hvězdičky
pejsek s kočičkou
pejsek s kočičkou

Proč je chytré sjednat zdravotní
a úrazové pojištění PetExpert

PEVNÉ CENY POJIŠTĚNÍ A LIMITY PLNĚNÍ
 • Pojištění úrazu

  Pojištění kryje náklady na léčení nebo ošetření problému, který vznikl prokazatelným úrazem, jehož okolnosti musí majitel být schopen veterináři popsat. Typické úrazy zahrnují srážku autem, pád z výšky, zranění způsobené jiným zvířetem, apod.

  Náhrady za výše uvedené náklady jsou omezené limitem pojistného plnění. Krytá léčba zahrnuje veškeré nutné náklady - léky, materiál, ošetření veterinářem, diagnostiku. Potřebný rozsah určuje veterinář.

  Pojištění nekryje (a) Zranění nebo stav, který existoval již před vstupem do pojištění, (b) Preventivní prohlídky, očkování a kastraci, pokud ta není součástí léčby, (c) Kosmetický zákrok, ošetření a léčba chrupu - není li způsobeno výhradně úrazem, (d) Poskytnutí protézy a související vyšetření – výjimkou jsou kolenní, loketní a pánevní klouby, (e) Transplantace a související předoperační a pooperační péče, (f) Pokud je zvíře ošetřeno mimo pracovní dobu a není v život ohrožujícím stavu, nevztahuje se pojištění na proplacení těchto více nákladů.

  Pojištění úrazu a nemoci

  Pojištění kryje náklady na léčení nechronické nemoci nebo ošetření zranění bez ohledu na to jak vznikly. U chronického onemocnění se pojištění vztahuje pouze na jeho první výskyt.

  Náhrady za výše uvedené náklady jsou omezené ročním limitem pojistného plnění. Krytá léčba zahrnuje veškeré nutné náklady - léky, materiál, ošetření veterinářem, diagnostiku. Potřebný rozsah určuje veterinář.

  Pojištění nekryje (a) Zranění nebo stav, který existoval již před vstupem do pojištění, (b) Preventivní prohlídky, očkování a kastraci, pokud ta není součástí léčby, (c) Ošetření a léčbu spojenou s rozmnožováním, březostí a porodem, (d) Umělé oplodnění, kosmetický zákrok, ošetření a léčba chrupu - není li způsobeno výhradně úrazem, (e) Poskytnutí protézy a související vyšetření – výjimkou jsou kolenní, loketní a pánevní klouby, (f) Transplantace a související předoperační a pooperační péče, (g) Pokud je zvíře ošetřeno mimo pracovní dobu a není v život ohrožujícím stavu, nevztahuje se pojištění na proplacení těchto vícenákladů, (h) Pokud je zvíře ošetřeno nesmluvním veterinářem a není v život ohrožujícím stavu, nevztahuje se pojištění na proplacení těchto nákladů, (i) Veterinářem předepsanou dietní stravu. Výjimka je při léčbě močových kamenů, zde jsou hrazeny náklady na stravu předepsanou veterinářem do výše 40 % po dobu 6 měsíců, při prvním výskytu nemoci a druhá výjimka jsou náklady na tekutou stravu při hospitalizaci zvířete po dobu 5 dnů

  Pojištění odpovědnosti

   

  Tento druh pojištění nyní připravujeme ke spuštění od září 2018. Klientům, kteří už pojištění sjednali nebo sjednají pojištění do 31.8.2018, toto krytí nabídneme bezplatně do jejich produktu Start, Basic, Premium a Exclusive bez navýšení ceny. Roční limit plnění z tohoto produktu bude 2.000.000 Kč. Pojistné podmínky k tomuto produktu vystavíme zde a zároveň stávajícím klientům zašleme do 31.8.2018.

  Pojištění nákladů na nalezení zvířete

  Pojištění kryje prokazatelné náklady související se situací, kdy je zvíře odcizeno nebo se ztratí a není navráceno do 2 měsíců. Pokud majitel prokáže náklady na odměnu a náklady spojené s opatrováním zvířete pro nálezce bude vyplacena částka do výše pojistného plnění.

  Náhrady za výše uvedené náklady jsou omezené ročním limitem pojistného plnění.

  Pojištění se nevyplácí (a) Pokud nedošlo do jednoho roku k oznámení ztráty nebo odcizení zvířete, (b) Pokud bylo zvíře odcizeno nebo ukradeno v době čekací lhůty 30 dnů, (c) Pokud náklady byly vyplaceny členovi rodiny, domácnosti, nebo osobě v pracovně-právním vztahu, (d) Náklady na odměnu pro osobu která, se o zvíře starala v době jeho odcizení nebo ztráty, (e) Náklady na odměnu pro osobu která, zvíře odcizila nebo je s takovou osobou spolčena, (f) Náklady pro osobu, se kterou není sepsán zápis pro identifikaci.

  Pojištění nákladů na opatrování

  Pojištění kryje prokazatelné náklady související se situací, kdy musí být zvíře svěřeno do péče jiné osoby v důsledku akutní hospitalizace majitele z důvodu jeho zdravotního stavu

  Náhrady za výše uvedené náklady jsou omezené ročním limitem pojistného plnění.

  Pojistné plnění se nevyplácí pokud (a) Hospitalizace majitele trvala ne více než 3 po sobě následující dny, (b) Osoba opatrující zvíře je členem domácnosti nebo jeho rodiny, (c) Příčinou hospitalizace je těhotenství, porod, (d) Příčinou hospitalizace je úraz nebo nemoc, které se projevily již před sjednáním pojištění, (e) Příčinou je léčba alkoholismu, závislosti na drogách nebo lécích, pokus o sebevraždu, nebo zranění či onemocnění, které si majitel způsobí sám

  Pojištění smrti zvířete

  Nárok na pojištění vzniká, pokud zvíře uhyne nebo musí být utraceno na základě rozhodnutí veterináře v důsledku nemoci nebo úrazu.

  Pojistitel poskytne náhradu ve výši prokázané pořizovací hodnoty zvířete nebo obvyklé tržní ceny, pokud vlastník není schopen prokázat nabývací hodnotu. Maximální výplata je omezena limitem pojistného plnění.

  Pojistné plnění se nevyplácí (a) Pokud zvíře zemřelo nebo bylo utraceno v průběhu tzv. čekací doby tedy 60 dnů od sjednání pojištění, (b) Na škody které vznikly v důsledku nemoci zvířete které mělo v době smrti 6 a více let u velkých plemen, 8 a více let u středních plemen, 10 a více let u malých plemen a 10 a více let u koček, (c) Pokud smrt nastala v důsledku březosti nebo porodu, transplantace orgánu nebo tkáně, (e) Utracení z důvodu poruch chování nebo z finančních důvodů, (f) Usmrcení zvířete při nutné obraně, kdy pojištěné zvíře napadne jiné či osobu, (g) Pokud není utracení zvířete doloženo potvrzením od veterináře.

  Pojištění ztráty nebo odcizení zvířete

  Pojištění se vztahuje na případy, kdy je zvíře odcizeno nebo se ztratí a pokud není navráceno do 2 měsíců od zjištění ztráty. Vzniká dnem, kdy je ztráta nebo odcizení zjištěno, nejdéle však do 1 roku. Ztráta nebo odcizení musí být nahlášeno na obecní úřad nebo policii do 30 dnů od zjištění.

  Bude vyplacena pořizovací hodnota pojištěného zvířete nebo obvyklá cena, pokud není pojištěný schopen prokázat hodnotu – maximálně do výše sjednaného pojistného plnění. V případě, že je zvíře nalezeno nebo vráceno během trvání pojistné smlouvy, je osoba povinna vrátit pojistné plnění které bylo vyplaceno.

  Pojištění nekryje (a) Případy, které vznikly v průběhu tzv. čekací doby tedy 60 dnů od sjednání pojištění, (b) Bylo-li zvíře odcizeno v době sjednání pojištění, (c) Pokud bylo dobrovolně opuštěno majitelem, opatrovatelem nebo za tuto službu byla sjednána odměna.

  Pojištění nákladů na nadstandardní léčbu

  Pojištění kryje náklady na nadstandardní léčbu zvířete až do ročního limitu pojištění. Jedná se o vybrané druhy léčby, které nejsou kryté v základních úrovních veterinární léčby. Tyto jsou homeopatie, hydroterapie, akupunktura, bylinná léčba, chiropraktická manipulace.

  Pojištění nekryje léčbu nemocí a úrazů, které by byly vyloučené z krytí pojištění úrazu a nemoci a které nejsou předepsané veterinářem.

  Pojištění úrazu info
  Pojištění úrazu a nemociinfo
  Pojištění odpovědnostiinfo
  Pojištění nákladů na nalezení info
  Pojištění nákladů na opatrování info
  Pojištění smrti info
  Pojištění ztráty nebo odcizení info
  Nadstandardní léčba info
 • Úraz

  99 Kč

  Ke sjednanému pojištění dárek

  Ke každému sjednanému pojištění od nás dostaneš dárek ve formě praktické plátěné tašky, do které se kromě nákupu vejde spoustu zajímavých věcí pro Tvého čtyřnohého kamaráda. Tato akce platí do odvolání nebo dokud nám nedojdou zásoby. V tašce navíc od nás najde pejsek nebo kočička něco malého na zub.

  Pojištění úrazu
  20.000 Kč/rokinfo
 • Start

  249 Kč

  Pojištění nemoci
  35.000 Kč/rokinfo
 • Basic

  359 Kč

  Pojištění nemoci
  45.000 Kč/rokinfo
  Pojištění odpovědnosti
  2 mil Kč/rokinfo
  Pojištění nákladů na nalezení
  2.500 Kč/rokinfo
  Pojištění nákladů na opatrování
  5.000 Kč/rokinfo
 • Premium

  469 Kč

  Pojištění nemoci
  80.000 Kč/rokinfo
  Pojištění odpovědnosti
  2 mil Kč/rokinfo
  Pojištění nákladů na nalezení
  5.000 Kč/rokinfo
  Pojištění nákladů na opatrování
  10.000 Kč/rokinfo
  Pojištění smrti
  15.000 Kčinfo
  Pojištění ztráty nebo odcizení
  15.000 Kčinfo
  Nadstandardní léčba
  10.000 Kč/rokinfo

Naše nejnovější články

Jsme tu pro Vás, a právě začínáme

The starter you have been waiting for is finally here. You are actually using it or viewing it now.

Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Test nadpisu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Nejčastější otázky před pojištěním

 

Máš další otázky? Více odpovědí najdeš zde.

nemocný pejsek