TOTO JE TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ.

Neurologické potíže Bonny

Naše smluvní klinika Jaggy Praha nám poslala fakturu a lékařskou zprávu za neurologické ošetření Bonny. Z těchto podkladů vyplynulo, že Bonny trpí epilepsií a měla potíže ještě před sjednáním pojistné smlouvy. Zavolali jsme paní Janě, abychom jí vysvětlili, že bohužel Bonny na pojistné plnění nemá nárok, protože nemoci vzniklé před počátkem pojistné smlouvy nemůžou být z pojištění hrazeny. Paní Jana byla touto situací opravdu rozrušená, protože bylo jasné, že Bonny bude čekat nákladná neurologická operace, která by rodinný rozpočet zcela zásadně zatížila. Při našem telefonickém hovoru nám paní Jana doplnila informace, které v lékařské zprávě chyběly. Bonny se totiž s epilepsií léčí již několik let a tato nemoc nebyla důvodem aktuálních neurologických potíží. Jako vzorná chovatelka nám toto tvrzení podložila i kompletní zdravotní dokumentací. Mohli jsme tak tento záludný případ zkonzultovat s našimi odborníky a bylo nám ohromným potěšením paní Janě zavolat a ubezpečit ji, že náklady za léčbu a operaci Bonny můžeme uhradit v plné výši. Ta byla upřímně ráda, protože byla odhodlaná za záchranu Bonny obětovat rodinné auto.  Celá léčba se vyšplhala na 48.170 Kč. Paní Jana uhradila pouze 10 %, tj. 4.817 Kč. Dobrý pocti z práce nám paní Jana ještě umocnila e-mailem: „Chceme Vám mnohokrát poděkovat za vyřízení pojistného plnění, ochotu, vstřícnost a skvělou komunikaci. Posílám 2 fotky mojí Bonny, která díky vám podstoupila včera operaci na klinice Jaggy a získala tak velkou šanci k dalším rokům kvalitního života.“