TOTO JE TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ.

Rady a instrukce pro různé situace

Nemoc nebo úraz zvířete

Navštivte smluvního veterináře

Pokud u Vašeho mazlíčka došlo k úrazu nebo projevu nemoci, je potřeba vyhledat smluvního veterináře.

Při první návštěvě veterináře po sjednání smlouvy mu sdělíte Vaše číslo pojištění. Smluvní veterinář provede ošetření Vašeho zvířete a zadáním do našeho systému vytvoří „pojistnou událost“. Pokud je smlouva aktivní a není v čekací době, na místě uhradíte pouze částku spoluúčasti (od 10% z ceny, minimálně však 1.000 Kč na diagnózu).

Pokud se jedná o akutní, život ohrožující stav, vyhledejte nejbližšího veterináře. Po provedení nezbytného ošetření požádejte o vystavení lékařské zprávy potvrzené veterinářem a spolu s fakturou nám vše zašlete přes registrační stránku škodní události. Částka na nezbytné ošetření, která bude ponížena o spoluúčast, Vám bude po zpracování uhrazena na účet, ačkoli se nejedná o našeho smluvního partnera.

Pokud zapomenete Vy nebo člen Vaší domácnosti vyjímečně uvést, že máte pojištění nebo nastala nějaká nestandardní situace, je také možné využít registrační stránku škodní události a vyplnit nezbytné informace, abychom mohli i takovou nestandardní situaci vyřešit.

Ztráta nebo odcizení zvířete

Zavolejte nám

Pokud je Vaše zvíře odcizeno nebo se ztratí a není navráceno nebo se nevrátí do 2 měsíců od nahlášení, jedná se o pojistnou událost.

Ztrátu nebo odcizení je potřeba nahlásit na obecní úřad nebo policii neprodleně a zároveň toto oznámit také nám do 30 dnů od zjištění. Na našich stránkách najdete formulář v sekci O pojištění - Ke stažení. Tento formulář zašete na náš email spolu s potvrzením o nahlášení ztráty nebo odcizení.

Pokud jste při jeho hledání využil/a služeb někoho, kdo Vám pomáhal při jeho hledání, nebo jste inzeroval/a jeho ztracení a můžete tyto náklady doložit, budou Vám proplaceny. Je potřeba vyplnit formulář v sekci O nás - Ke stažení a spolu s doklady prokazující vynaložené náklady ho zaslat na náš email pomoc@petexpert.cz.

Nutnost hospitalizace majitele

Pošlete nám dokumenty

Vaše zvíře muselo být po dobu Vaší hospitalizace umístěno v hotelu nebo v jiném zařízení? Vyplňte formulář v sekci O pojištění - Ke stažení a spolu s fakturou ho zašlete na náš email pomoc@petexpert.cz. My zajistíme rychlou likvidaci pojistné události a vyřešení s platbou na Váš účet.

Mé zvíře způsobilo úraz nebo škodu

K ničemu se nezavazujte a nic nepodepisujte

Máte-li ve smlouvě pojištění odpovědnosti, lze případný problém řešit z tohoto pojištění. Důležité pravidlo je se v případě incidentu na místě k ničemu nezavazovat a nic nepodepisovat. A pokud dojde ke zranění nebo významné škodě, je nutné zavolat i policii. Více informací o rozsahu krytí pojištění odpovědnosti máme na samostatné stránce.

Máte konkrétní dotaz, který jsme zde nezodpověděli? Jsme na chatu nebo na telefonu 295 562 562.