TOTO JE TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ.

Porovnání pojištění na trhu

PetExpert

Pet2Me (Halali)

Vstup do pojištění
Věk při vstupu (min)
50 dní
Od 5 měsíců
Věk při vstupu (max)
6 let (velká plemena)
8 let (střední plemena psů a kočky)
10 let (malá plemena psů)
Do 8 let
Identifikace zvířete
Čip nebo tetování, bez nutné registrace
Pes musí být čipovaný a registrovaný, ideálně u PET2ME
Průkaz původu
Nevyžadováno, lze přijmout i zvíře z pochybného chovu, ale s předchozí lékařskou prohlídkou - avšak nelze pojistit na smrt
Vyžadována kopie průkazu původu psa
Požadavky na očkování
Ano, dle doporučení veterináře, pokud není, nemá vliv na úhradu nesouvisející nemoci.
Nutné dodat čestné prohlášení o zdravotním stavu psa a o provedenných povinných očkováních. Pes nesmí mít žádná skrytá či chronická onemocnění.
Krytá rizika
Léčba úrazu a nemoci
Limit mezi 35.000-120.000 Kč/rok bez omezení délky léčby (pouze dermatologie 90d)
Dle balíčku od 25.000 - 60.000 Kč
Hospitalizace zvířete
Ano, bez omezení délky hospitalizace
Hospitalizace nejsou hrazeny, s výjimkou nezbytné hospitalizace po veterinárním zákroku v délce nejvýše 3 dnů.
Náklady na nalezení
Ano, pro balíčky:
Basic - 2 500 Kč
Premium - 5 000 Kč
Exclusive - 5 000 Kč
Ano, 1.250 - 3.000 Kč
Kompenzace ztráty/odcizení
Ano, pro balíčky:
Premium - 15 000 Kč
Exclusive - 20 000 Kč
Nehrazeno
Úhyn zvířete
Ano, s maximálním limitem pro balíčky Premium - 15 000 Kč a Exclusive 20 000 Kč
(nárok pro plnění úmrtí z důvodu nemoci zaniká po dosažení věkového limitu: 6 let u velkých plemen, 8 a více let u středních plemen a 10 a více let u malých plemen).
Pro psa s průkazem původu lze sjednat doplňkové pojištění úhynu na 90 % z pojistné částky (vztahuje se na uhynutí či utracení v důsledku úrazu, nemoci, operace, porodu, potratu a jiné).
Pojištění odpovědnosti
Ano, 2 000 000 Kč
Ano, újmu na zdraví nebo usmrcení jiné osoby včetně léčebných výloh, dle balíčku 200.000 - 600.000 Kč
Benefity za věrnost
Ano, 1 000 Kč za bezškodní průběh po dobu 24 měsíců.
Ne
Územní rozsah
Česká republika a je možné dosjednat jednorázové cestovní pojištění s územní působností zemí EU, GB, CH, NOR, BA, ME
Možnost vycestovat s krytím 2.500 - 6.000 Kč
Výluky a omezení
Čekací doba
3 dny úraz
30 dní nemoc
60 dní ztráta či odcizení
6 měsíců u ortopedických diagnóz
30 dní pro pojištění nadstandardních výdajů
5 dnů úraz a odpovědnost, 30 dní nemoc a úhyn
Omezení délky léčby
Bez omezení mimo dermatologii (90 dní) a vyplaceno max 30 % z ročního limitu
pouze do výše ročního limitu uvedeném v pojistné smlouvě
Pojištění lze sjednat maximálně do dovršení 10 let věku psa.
Opakované nemoci
Ano
Ano
Chronická onemocnění
Hradí se první výskyt a plná diagnostika chronického onemocnění, pokud se dříve neprojevilo.
Nehrazeno
Zubní ošetření
Vztahuje se na úrazy zubů a záněty s doloženou prevencí
Nehrazeno
Kožní onemocnění
Hrazeno, délka léčby max 3 měsíce a limit plnění 30 % pojistné částky.
Nehrazeno, včetně alergií
Diagnostika bez nálezu a následné léčby
Hrazeno
Neuvedeno
Použití psa k vojenským nebo obdobným účelům
Hrazeno (vyjma válečných událostí)
Nehrazeno
Závody a soutěže
Hrazeno (vyjma profesionálních sportů za účelem výdělku)
Neuvedeno
Krmivo a diety
Ne, pouze pokud se jedná o náklady na tekutou stravu po dobu hospitalizace (maximálně však 5 dní), pokud je tekutá strava předepsaná veterinářem jako nezbytná pro přežití pojištěného zvířete.
Nehrazeno
Alternativní léčba
Ano - u balíčků Premium a Exclusive - hradíme nadstandardní léčbu: akupunktura, homeopatie, bylinná léčba, chiropraktická manipulace, hydroterapie, osteopatie, laserterapie, fyzioterapie, fototerapie
Nehrazeno
Vyřízení události
Požadované dokumenty
Žádné, v případě ošetření ve smluvní síti veterinářů
Pojištěný musí maximálně do 30 dnů od vzniku škodné události, tuto písemně pojišťovně oznámit, dát o ní pravdivé a úplné vysvětlení a podat pojišťovně důkaz o vzniku a rozsahu škodné události. Musí dodat doklady potřebné k posouzení nároku na plnění. Pojištěný musí také umožnit prohlídku psa smluvním veterinárním pracovištěm pokud si to pojišťovna vyžádá.
Rychlost vyřízení
90 % událostí vyřešeno do 3 minut přímo u veterináře a 3 dny u nesmluvního
Ze zákona 3 měsíce
Spoluúčast
10 % (min 1 000 Kč na událost)
10%, min. 500 Kč
Možnost předautorizace ošetření
Ano
Neuvedeno
Zatížení klienta
Klient hradí pouze spoluúčast u smluvního veterináře, zbytek hrazen z pojištění přímo veterináři.
Klient hradí plný účet lékaři, po uzavření pojistné události přiznaná část zaslaná klientovi.

Upozornění: Srovnání podmínek pojištění domácích mazlíčků poskytovaném na českém trhu provádíme v pravidelných intervalech a to ze zdrojů, které jsou veřejně dostupné - publikované informace na webech pojišťoven a publikované dokumenty, např. Všeobecné pojistné podmínky. Níže uvedené srovnání vychází z údajů k 15.12.2021. I přes veškeré úsilí, které tomuto srovnání věnujeme se mohou vyskytnout nepřenosti v případě aktualizací a úprav podmínek, které v mezičase nezachytíme. V takovém případě budeme rádi za upozornění, abychom přehled upravili. I přes naši snahu uvádět srovnání objektivně, se nejedná o nezávislé porovnání.