TOTO JE TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ.

Porovnání pojištění na trhu

PetExpert

Halali

Vstup do pojištění
Věk při vstupu (min)
50 dní
Od 5 měsíců
Věk při vstupu (max)
6 let (velká plemena)
8 let (střední plemena psů a kočky)
10 let (malá plemena psů)
Do 8 let
Identifikace zvířete
Čip nebo tetování bez nutné registrace
Pes musí být čipovaný
Průkaz původu
Nevyžadováno, lze přijmout i zvíře z pochybného chovu, ale s předchozí lékařskou prohlídkou - avšak nelze pojistit na smrt
Vyžadována kopie průkazu původu psa
Požadavky na očkování
Ano, dle doporučení veterináře, pokud není, nemá vliv na úhradu nesouvisející nemoci.
Nutné dodat čestné prohlášení o zdravotním stavu psa a o provedenných povinných očkováních. Pes nesmí mít žádná skrytá či chronická onemocnění.
Krytá rizika
Léčba úrazu a nemoci
Limit mezi 35.000-120.000 Kč/rok bez omezení délky léčby (pouze dermatologie 90d)
Ano, s volitelným limitem od 1 000 Kč až 60 000 Kč
Hospitalizace zvířete
Ano, bez omezení délky hospitalizace
Hospitalizace nejsou hrazeny, s výjimkou nezbytné hospitalizace po veterinárním zákroku v délce nejvýše 3 dnů.
Náklady na nalezení
Ano, pro balíčky:
Basic - 2 500 Kč
Premium - 5 000 Kč
Exclusive - 5 000 Kč
Nehrazeno
Kompenzace ztráty/odcizení
Ano, pro balíčky:
Premium - 15 000 Kč
Exclusive - 20 000 Kč
Nehrazeno
Úhyn zvířete
Ano, s maximálním limitem pro balíčky Premium - 15 000 Kč a Exclusive 20 000 Kč
(nárok pro plnění úmrtí z důvodu nemoci zaniká po dosažení věkového limitu: 6 let u velkých plemen, 8 a více let u středních plemen a 10 a více let u malých plemen).
Pro psa s průkazem původu lze sjednat doplňkové pojištění úhynu na 90 % z pojistné částky (vztahuje se na uhynutí či utracení v důsledku úrazu, nemoci, operace, porodu, potratu a jiné).
Pojištění odpovědnosti
Ano, 2 000 000 Kč
Ano, újmu na zdraví nebo usmrcení jiné osoby včetně léčebných výloh 500 000 Kč
Škodu na věci 250 000 Kč
Finanční škodu 100 000 Kč
Benefity za věrnost
Ano, 1 000 Kč za bezškodní průběh po dobu 24 měsíců.
Ne
Územní rozsah
Česká republika a je možné dosjednat jednorázové cestovní pojištění s územní působností zemí EU, GB, CH, NOR, BA, ME
Pouze ČR
Výluky a omezení
Čekací doba
3 dny úraz
30 dní nemoc
60 dní ztráta či odcizení
6 měsíců u ortopedických diagnóz
30 dní pro pojištění nadstandardních výdajů
5 dnů úraz a odpovědnost, 30 dní nemoc a úhyn
Omezení délky léčby
Bez omezení mimo dermatologii (90 dní) a vyplaceno max 30 % z ročního limitu
Pouze do výše ročního limitu uvedeném v pojistné smlouvě
Pojištění lze sjednat maximálně do dovršení 10 let věku psa.
Opakované nemoci
Ano
Ano
Chronická onemocnění
Hradí se první výskyt a plná diagnostika chronického onemocnění, pokud se dříve neprojevilo.
Nehrazeno
Zubní ošetření
Vztahuje se na úrazy zubů a záněty s doloženou prevencí
Nehrazeno
Kožní onemocnění
Hrazeno, délka léčby max 3 měsíce a limit plnění 30 % pojistné částky.
Nehrazeno, včetně alergií
Diagnostika bez nálezu a následné léčby
Hrazeno
Neuvedeno
Použití psa k vojenským nebo obdobným účelům
Hrazeno (mimo válečných událostí)
Nehrazeno
Závody a soutěže
Hrazeno (vyjma profesionálních sportů za účelem výdělku)
Neuvedeno
Krmivo a diety
Ne, pouze pokud se jedná o náklady na tekutou stravu po dobu hospitalizace (maximálně však 5 dní), pokud je tekutá strava předepsaná veterinářem jako nezbytná pro přežití pojištěného zvířete.
Nehrazeno
Alternativní léčba
Ano - u balíčků Premium a Exclusive - hradíme nadstandardní léčbu: akupunktura, homeopatie, bylinná léčba, chiropraktická manipulace, hydroterapie, osteopatie, laserterapie, fyzioterapie, fototerapie
Nehrazeno
Vyřízení události
Požadované dokumenty
Žádné, v případě ošetření ve smluvní síti veterinářů
Pojištěný musí maximálně do 30 dnů od vzniku škodné události, tuto písemně pojišťovně oznámit, dát o ní pravdivé a úplné vysvětlení a podat pojišťovně důkaz o vzniku a rozsahu škodné události. Musí dodat doklady potřebné k posouzení nároku na plnění. Pojištěný musí také umožnit prohlídku psa smluvním veterinárním pracovištěm pokud si to pojišťovna vyžádá.
Rychlost vyřízení
90 % událostí vyřešeno do 3 minut přímo u veterináře a 3 dny u nesmluvního
Ze zákona 3 měsíce
Spoluúčast
10 % (min 1 000 Kč na událost)
10%, min. 500 Kč
Možnost předautorizace ošetření
Ano
Neuvedeno
Zatížení klienta
Klient hradí pouze spoluúčast u smluvního veterináře, zbytek hrazen z pojištění přímo veterináři.
Klient hradí plný účet lékaři, po uzavření pojistné události přiznaná část zaslaná klientovi.

Upozornění: Srovnání podmínek pojištění domácích mazlíčků poskytovaném na českém trhu provádíme v pravidelných intervalech a to ze zdrojů, které jsou veřejně dostupné - publikované informace na webech pojišťoven a publikované dokumenty, např. Všeobecné pojistné podmínky. Níže uvedené srovnání vychází z údajů k 15.12.2021. I přes veškeré úsilí, které tomuto srovnání věnujeme se mohou vyskytnout nepřenosti v případě aktualizací a úprav podmínek, které v mezičase nezachytíme. V takovém případě budeme rádi za upozornění, abychom přehled upravili. I přes naši snahu uvádět srovnání objektivně, se nejedná o nezávislé porovnání.