TOTO JE TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ.

Háčky a kličky

Uplynula čekací doba
Čekací doba je období, kdy nemůžeme proplatit žádný nárok. Jedná se o dobu 3 dnů od sjednání pojištění v případě úrazu, 30 dnů v případě nemoci a u odcizení a ztráty je lhůta 60 dnů. U ortopedických operací mimo fraktury je čekací doba 6 měsíců. Čekací doba je nástroj, který omezuje spekulativní uzavírání pojištění.
Zvíře ošetřil smluvní veterinář
Naše pojištění je unikátní v tom, že funguje na stejném principu jako to Vaše zdravotní. To znamená, že náklady za ošetření u veterináře nebudete hradit Vy, ale zaplatíme přímo veterináři my. Abychom mohli zaplatit přímo veterináři, je potřeba, aby byl v naší veterinární síti, protože máme elektronicky propojeny naše systémy.
Výjimkou je akutní zdravotní situace, která přímo ohrožuje zvíře na životě a v takovém případě umožňujeme, aby zvíře ošetřil i nesmluvní veterinář s tím, že úhradu nákladů provádíme přímo Vám na základě dokladu, který nám pošlete na email pomoc@petexpert.cz.
Je uhrazeno pojistné
Pojistné musí být uhrazeno, abychom Vám mohli bez komplikací ošetření proplatit. Může se stát, že zapomenete, proto Vás včas a několikrát upozorníme, aby bylo možné dát vše do pořádku.
Je pravdivě vyplněn zdravotní dotazník
Při sjednání pojištění musí být pravdivě vyplněn zdravotní dotazník zvířete.
Nárok na pojistné plnění by měl být uplatněn do 30 dní
Když Váš mazlíček onemocní, zraní se, ztratí se Vám nebo se stane nějaká další nepříjemná událost, jsme tady pro Vás, abychom pomohli s nepříjemnou finanční stránkou a Vy jste se mohli soustředit jen na svého mazlíčka. Náklady za ošetření nemoci nebo úrazu uhradíme hned veterináři, ale jsou situace, kdy to není možné. Například jste na dovolené daleko od svého bydliště a Vašeho psa píchne včela a má bouřlivou alergickou reakci nebo v lese uteče za srnkou. I v těchto situacích jsme tady pro Váš, ale potřebujeme, abys nás o těchto událostech informoval včas, nejdéle do 30 dní. Důvod je zcela jednoduchý, chceme Vám peníze poslat co nejdříve. Aby to bylo možné, musíme provést likvidační šetření (to nám ukládá zákon). Čím víc času od nastalé události uplyne, tím je naše práce složitější a trvá déle. Hůře si také s velkým odstupem času vzpomenete jak to vlastně tenkrát v lese bylo
Pojistné plnění Vám může být vyplaceno pouze jednou
V pojištění domácích mazlíků Vám můžeme proplatit pouze náhradu reálné škody, která vznikla v důsledku pojistné události. To znamená, že když Váš pes nebo kočka onemocní a léčba nemoci bude stát např. 10 tis. Kč, může Vám být z pojištění vyplaceno maximálně 10 tis. Kč. Není rozhodující u kolika dalších pojišťoven máte pojištění sjednáno, vždy Vám bude uhrazena pouze skutečná škoda. Je tedy zbytečné platit pojistné více pojišťovnám, vyberte si pouze jednu.
Výše pojistného plnění závisí na zvoleném typu pojištění
Rčení "každý pes jiná ves" platí i v pojištění. Každé psí nebo kočičí plemeno má svá specifika. U některých plemen je velice vysoká pravděpodobnost že onemocní chorobou, jejíž náklady na léčbu jsou hodně vysoké. Proto má každý majitel zvířete možnost vybrat si typ pojištění, který mu nejlépe vyhovuje. V každém typu pojištění jsou uvedeny limity maximálního pojistného plnění, které můžete během jednoho roku čerpat. Například Vaše fenka onemocní rakovinou mléčných žláz a veterinární onkolog vypracuje léčebný plán, které zahrnuje chirurgický zákrok, chemoterapii a imunoterapii. Léčba u tohoto odborníka je velice nákladná, ale prognóza na vyléčení je dobrá. Vaší fence můžeme uhradit léčbu do výše sjednaného limitu – např. u limitu 120 000 Kč za rok, léčba trvala dva roky, můžete své fence dopřát léčbu po celou dobu za 240 000 Kč.
Od pojistného plnění odečteme ujednanou spoluúčast
Spoluúčast je částka, kterou se sami podílíte na úhradě nákladů. Výše spoluúčasti začíná na 10 % (minimálně 1.000 Kč) na jednu pojistnou událost a Vaše konkrétní spoluúčast je uvedena v nabídce při sjednání pojištění a také v Přihlášce do pojištění. Například když bude léčba kotěte stát 4 900 Kč, Vy u veterináře zaplatíte jen minimální spoluúčast uvedenou na Vaší smlouvě (typicky 1.000 Kč). Když bude potřeba provést nákladnější ošetření např. za 15 000 Kč, Vaše spoluúčast bude 1 500 Kč a my zaplatíme 13 500 Kč (příklady jsou se spoluúčastí 10 %).
V případě škodní události, kdy jste věděl(a) o skutečnostech, které mohly vést k jejímu vzniku, při úmyslném jednání
Principem pojištění je krytí událostí, které jsou neočekávané a nahodilé. Nemůžeme uhradit události, u kterých jste mohl(a) předpokládat že se stanou. Například kdyže necháte v parném létě úmyslně zavřeného psa v autě před obchodem a on uhyne, nevyplatíme Vám pojistné plnění z připojištění smrti.
V případě porušení zákona
K tomu nemusíme nic dodávat. Porušování zákona rozhodně neakceptujeme.
Při uvedení nepravdivých, zkreslených nebo neúplných informací
Toto ustanovení se je určeno pro případné spekulanty. Například když někdo při sjednání pojištění uvede, že má rok staré koťátko a při ošetření u veterináře vyjde najevo, že kočce je minimálně 12 let.
Při provedení zákroku provedeném osobou bez příslušného oprávnění
Ano, i takové případy se mohou stát. Tyto situace, které jsou nebezpečné zejména pro Vašeho mazlíka, se snažíme eliminovat právě smluvní sítí prověřených veterinářů. A pokud se stane nějaký nepříjemný incident u veterináře, určitě nám dejte vědět, abychom vše prověřili. Nebudeme Vás ignorovat.
V případě, že příčiny vznikly před počátkem pojištění
Nemůžeme Vám vyplatit pojistné plnění za léčbu stavu nebo nemoci, které vznikly před počátkem pojištění, přestože její léčení začalo až za pojištění. Například Váš labrador měl před půl rokem úraz, při kterém si poranil packu. Dnes s ním jdete k veterináři, protože pořád kulhá a bolí ho to. Veterinář zjistí, že má poraněné vazy a je potřeba pejska operovat. Jestliže jste sjednal(a) pojištění až po úrazu psa, nemůžeme Vám náklady za operaci uhradit, protože poranění vazů je v důsledku příčiny, která se stala před počátkem pojištění.
V případě, že je zvíře z pochybného zdroje (např. množírny), plnění ale poskytneme, pokud bylo zvíře před počátkem pojištění prohlédnuto veterinářem
Množírny určitě nechceme podporovat, proto ani zvířata od těchto „chovatelů“ nechceme pojišťovat a hradit případné náklady za ošetření. Koho ale podporujeme určitě, jsou milovníci psů a koček, kteří těmto ubožákům (tím tedy myslíme zvířátka) pomáhají a berou si je do své péče. Pouze trváme na tom, aby před vstupem do pojištění toto zvíře prohlédl veterinář, a to jen z důvodu nastavení transparentního vztahu jak z naší tak i z Vaší strany.
Zodpovědně se o zvíře starat
Nepochybujeme o tom, že se o svého zvířecího kamaráda staráte vzorně. Jen nezapomínejte na pravidelnou preventivní veterinární péči, jako je očkování, odčervení, zubní kámen a podobně. Kdyby Váš mazlíček onemocněl nějakou nemocí, proti které má být očkován, nemohli bychom Vám uhradit náklady za tuto léčbu.
Navštívit neprodleně veterináře v případě, že zvíře prokazuje klinické znaky nemoci nebo zranění
V případě akutního onemocnění nebo úrazu je vždy rozhodující čas. Například při torzi žaludku (přetočení žaludku kterým trpí hlavně velká a obří plemena) je naprosto rozhodující čas, kdy veterinář může provést operaci a Vašeho psa tak zachránit. Nebo při alergické reakci po bodnutí včelou je také nezbytné okamžité ošetření veterinářem, protože hrozí anafylaktický šok. Včasnou návštěvou předejdete vážnějším důsledkům nemoci nebo úrazu a tím samozřejmě snížíte i případné náklady za léčbu těchto důsledků.
Poskytnout nám relevantní doklady, které potřebujeme pro posouzení nároku a jeho výši
Věřte nám, že není naším cílem ani potěšením Vás administrativně nebo byrokraticky zatěžovat. Ale abychom mohli posoudit nárok na pojistné plnění a správně stanovit jeho výši, potřebujeme pár podkladů, bez kterých se to prostě neobejde. Například když se Vám ztratí pes a polepíte celé město plakáty, rádi Vám pomůžeme s náklady, ale bez dokladu kolik jste za výlep plakátů zaplatil(a) to nepůjde.

Máte konkrétní dotaz, který jsme zde nezodpověděli? Jsme na chatu nebo na telefonu 295 562 562.