TOTO JE TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ.

Co hradíme a co ne

Pojištění úrazu a nemoci
 • Plnou diagnostiku, léky, materiál, ošetření a léčbu, včetně operací a předoperační péče dle rozhodnutí smluvního veterináře do sjednaného limitu pojištění.
 • V akutním případě ohrožujícím zvíře na životě může být ošetření provedeno nejbližším dostupným veterinářem (i mimo smluvní a partnerskou síť PetExpert).
 • Hospitalizaci zvířete v délce určené smluvním veterinářem.
 • Opakované nemoci nejsou-li v režimu chronického onemocnění.
 • U chronického onemocnění hradíme jeho první výskyt včetně plné diagnostiky. Dermatologické onemocnění s léčbou trvající nad 90 dní považujeme po této době za chronický stav.
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 3 dny od počátku pojištění v případě úrazu a 30 dní v případě nemoci). Čekací doba na vybrané ortopedické operace 6 měsíců.
 • Prevenci, očkování, kosmetické zákroky, ošetření chrupu, dietní stravu.
 • Nemoci, úrazy a stavy vzniklé před vstupem do pojištění.
 • Transplantace a s transplantací související před a pooperační péči.
 • Kastraci, ošetření v souvislosti s rozmnožováním, březostí a porodem, umělé oplodnění (kastraci jako součást léčby hradíme).
 • Dědičná a degenerativní onemocnění.
 • Ošetření mimo smluvní síť s výjimkou akutních život ohrožujících případů.
 • Příplatky za ošetření mimo standardní pracovní dobu (pohotovost a výjezdy).
 • V případě, kdy pojištěné zvíře mělo před vstupem do pojištění zmíněnými diagnózami postiženu párovou končetinu, tak nelze hradit: FCP – odlomený korunní výběžek kosti loketní, OCD – disekující osteochondróza, LCC - poranění křížových vazů, Luxace pately a kyčle, Protruze disku – výhřez ploténky, Dysplazie kyčle, Artritida, Artróza.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zvířetem
 • Škodu, kterou způsobí pes nebo kočka jiné osobě na zdraví, majetku nebo způsobí finanční škodu.
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 3 dny od počátku pojištění).
 • Škody způsobené na zapůjčených nebo pronajatých věcech.
 • Škody, které zvíře způsobí Vám nebo Vašim blízkým.
 • Škody z výkonu práva myslivosti.
 • Jakoukoli nemajetkovou újmu.
 • Škody při profesionální sportovní činnosti nebo přípravě k ní.
Pojištění pro případ smrti
 • Náhradu ve výši pořizovací hodnoty zvířete nebo obvyklou tržní cenu a to do výše sjednaného limitu na toto riziko.
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 60 dní od počátku pojištění).
 • Úmrtí v důsledku nemoci, pokud měl pes v době smrti 6 a více let u velkých plemen, 8 a více let u středních plemen a koček a 10 a více let u malých plemen.
 • Úmrtí v důsledku březosti, porodu nebo transplantace.
 • Utracení z finančních důvodů nebo v důsledku poruchy chování zvířete.
 • Usmrcení zvířete při nutné obraně, kdy napadlo jinou osobu nebo zvíře.
Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení
 • Náhradu ve výši pořizovací hodnoty zvířete nebo obvyklou tržní cenu a to do výše sjednaného limitu na toto riziko.
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 30 dní od počátku pojištění).
 • Náhradu ve výši pořizovací hodnoty zvířete nebo obvyklou tržní cenu, pokud se zvíře nevrátí do 2 měsíců a to do výše sjednaného limitu.
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 60 dní od počátku pojištění).
Pojištění nákladů na nalezení ztraceného nebo odcizeného zvířete
 • Náklady na inzerci.
 • Náklady na odměnu nálezci.
 • Náklady spojené s opatrováním zvířete.
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 60 dní od počátku pojištění).
 • Náklady na odměnu členovi rodiny, osobě ve společné domácnosti, kolegovi.
 • Náklady na odměnu osobě, která se o zvíře starala v době jeho ztráty nebo odcizení, nebo jej odcizila nebo je s takovou osobou spolčena.
 • Nevyplatíme náklady osobě, se kterou nebyl sepsán zápis, podle kterého ji můžeme identifikovat.
Pojištění nákladů na opatrování zvířete
 • Náklady na opatrování v případě hospitalizace majitele zvířete (např. umístění ve zvířecím hotelu) pokud hospitalizace trvala alespoň 3 dny.
 • Uplynula-li čekací doba (ta je 30 dní od počátku pojištění).
 • Hospitalizace majitele zvířete trvala méně než 3 dny.
 • Osoba opatrující zvíře je členem domácnosti.
 • Příčinou hospitalizace majitele je těhotenství, porod, ošetření nesouvisející s úrazem nebo nemocí, symptomy nemoci nebo úrazu se projevily před sjednáním pojištění, léčba alkoholismu, závislosti na drogách nebo lécích, pokus o sebevraždu nebo zranění či onemocnění způsobené majitelem sobě.

Máte konkrétní dotaz, který jsme zde nezodpověděli? Jsme na chatu nebo na telefonu 295 562 562.