TOTO JE TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ.

Očkování u psů

Očkování u psů i koček představuje zatím nejúčinnější ochranu proti nebezpečným nemocím. V tomto prvním článku bychom Vás rádi nejdříve seznámili s očkováním u psů, tedy proti jakým chorobám je vhodné psa naočkovat.


Proti čemu očkovat?

Pravidelným očkováním Vašeho čtyřnohého kamaráda můžete významně prodloužit jeho život. V České republice je v současnosti povinnost nechat psa očkovat proti vzteklině. To se očkuje v jedné dávce a první dávku by měl pes dostat nejdříve ve třech měsících věku. Nutné je hlídat pravidelné přeočkování, kdy interval závisí na výrobci vakcíny, nicméně další přeočkování Vám veterinář poznamená do očkovacího průkazu. Stačí tedy jen pravidelně očkovací průkaz zkontrolovat, zda se již neblíží termín přeočkování.

Další očkování už povinné není, přesto je ale vhodné nechat svého psa očkovat proti dalším chorobám a tedy nepodceňovat možnou nákazu, kdy by Vás léčení neočkované choroby vyšlo na několik stovek korun či tisíců.

Každý pes by měl být minimálně očkován proti základní skupině onemocnění, kam spadá psinka, parvoviróza a infekční hepatitida. Očkováním proti těmto onemocněním zvýšíme šanci, že se pes nenakazí a dožije se vyššího věku. Samozřejmě mimo výše zmíněné existuje celé řada onemocnění, proti kterým je možné nechat psa naočkovat.

Další vhodné očkování

• Tetanus

Psi, kteří se pohybují například u farmy nebo na místech, kde se vyskytují nebo vyskytovali koně, ovce, kozy a další býložravci, by měly být naočkováni proti tetanu.

• Lymeská borelióza

Proti zákeřné lyméské borelióze lze psa naočkovat od stáří 12 týdnů a jednou za rok dochází k přeočkování. Vzhledem k tomu, že klíšťata jsou aktivní od jara do podzimu, je nejvhodnější dobou pro přeočkování období zimy.

Výběr vhodné vakcíny

Proti každému psímu onemocnění existují na trhu jednotlivé vakcíny, kdy jednou vakcínou lze naočkovat to konkrétní onemocnění. Veterináři ale mnohdy používají k vakcinaci kombinované vakcíny, díky kterým lze naočkovat psa jednou vakcínou proti několika chorobám.

Doporučujeme se rovněž před naočkováním zeptat na nejhodnějšího výrobce vakcíny. Pokud bude pes očkován vakcínou od konkrétního výrobce, je třeba tuto totožnou vakcínu stejného výrobce použít i pro následné přeočkování. Vakcíny od různých výrobců nejsou zcela totožné a mohlo by dojít k tomu, že očkování nebude tak účinné.